شرکت کیاماشین دماوند بر پایه تجارب 15 ساله و با هدف بومی سازی و تولید انواع قطعات صنعتی و مهندسی معکوس در زمینه های محتلف تاسیس شده است. این شرکت جهت پاسخگویی جامع به نیاز های صنعتی کشور در تولید قطعات صنعتی پس از کسب تجربه در مهندسی و اجرا، سازمان مهندسی خود را

ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

فولاد آلياژی ايران

فولاد آلياژی ايران

فولاد هرمزگان

فولاد هرمزگان

توسعه آهن و فولاد گل گهر

توسعه آهن و فولاد گل گهر

فولاد آلیاژی اصفهان

فولاد آلیاژی اصفهان

فولاد خراسان

فولاد خراسان

دنیلی پرشیا

دنیلی پرشیا

مجتمع فولاد مبارکه

مجتمع فولاد مبارکه